นายประเสริฐ ถิ่นผาสุวรรณ

นายกเทศมนตรีตำบลลิ่นถิ่น

โครงสร้างส่วนราชการ

ลิ้งหน่วยงานอื่นๆ

สถิติเยี่ยมชม

592550
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวม
115
420
654
590317
2776
9878
592550

Your IP: 54.224.118.247
เวลาขณะนี้ 11:14

สำนักงานปลัด

 

 

Coming Soon
ปลัดเทศบาล

 
 

Coming Soon

หัวหน้าสำนักปลัด

 

น.ส.ภัทรพร ไทรหอมหวล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 

น.ส.พิชชาพร สาระคำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

น.ส.สุรัชดา ลาภปัญญา
นักพัฒนาชุมชน

น.ส.สุมาลี แสนยุติธรรม
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

นางนพมาศ สุวรรณมีระ
นักวิชาการประชาสัมพันธ์

จ่าสิบเอกธีรพงศ์  บุตรดี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

นายประเพ็ท ทองผาประดิษฐ์
พนักงานขับรถยนต์

 

น.ส.นงนุช  กุสวรรค์

 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

น.ส.สุมนฑา อักคราพร
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

 

น.ส.สาวินี  แสงชมภู

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

น.ส. สรารัตน์ ถิ่นทอง
คนงานทั่วไป ปฎิบัติหน้าที่แม่บ้าน

นายเชิดชัย ผาภูมิสุจิตร
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์

นายอาทิตย์ ใจแก้ว
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์

นายสมเกียรติ  พวงสุวรรณ

คนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานป้องกัน

และสาธารณภัย

นายสุชาติ ศรีทองผาภูมิ
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ประจำรถขยะ

นายสีหา ลุนโท
คนงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ประจำรถขยะ