ประกาศเทศบาลตำบลลิ่นถิ่น เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง

ณ สำนักงานเทศบาลตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ