เชิญเข้าร่วมฝึกอบรมอาชีพสำหรับกลุ่มสตรี

เชิญเข้าร่วมฝึกอบรมอาชีพสำหรับกลุ่มสตรี📍📍📍ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 -17.00 น. ณ ห้องประชุมนิขุฮุ เทศบาลตำบลลิ่นถิ่น📍📍📍 เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสามารถนำความรู้จากการอบรมไปประกอบอาชีพได้ สนใจเข้าร่วมอบรม ติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ที่📞📞📞 082-2495282 ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2563