ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

📌รับสมัครตั้งแต่วันที่ 19-25 สิงหาคม 2563 (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.

📌กำหนดการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลลิ่นถิ่น

📌ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลลิ่นถิ่น(โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร)