ปิดประกาศ เรื่อง ออกใบแทน (กรณีสูญหาย) รายนางเธียรเกตน์(ก้านตอง) มานะวิจิตรวนิช