ประกาศเทศบาลตำบลลิ่นถิ่น เรื่อง ปิดบริการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน้ำพุร้อนลิ่นถิ่นเป็นการชั่วคราว