ผู้ที่มีความประสงค์และมีความพร้อมในการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยตนเอง แจ้งความประสงค์ได้ที่ เทศบาลตำบลลิ่นถิ่น ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561