ประกาศเทศบาลตำบลลิ่นถิ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการต่อเติมหลังคาลานอเนกประสงค์ (บริเวณเสาธง) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง