ประกาศเทศบาลตำบลลิ่นถิ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กำแพงกั้นดินพื้นที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง