ประกาศเทศบาลตำบลลิ่นถิ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสำเริง เกสร พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองเจริญ (ก่อสร้างตามแบบที่เทศบาลกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง