ประกาศเทศบาลตำบลลิ่นถิ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเพื่อทำการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานเทศบาลตำบลลิ่นถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง