ประกาศเทศบาลตำบลลิ่นถิ่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแก่งแช่ หมู่ที่ 1 บ้านพุถ่อง ตำบลลิ่นถิ่น เทศบาลตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)