ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตู้ลำโพงอเนกประสงค์แบบเคลื่อนที่ (แบบล้อลาก) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Readmore?