จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและคนพิการตำบลลิ่นถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Readmore?