เทศบาลตำบลลิ่นถิ่น จัดกิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์บริเวณวัดกุยแหย่ ต.ลิ่นถิ่น อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก นำโดย นายประเสริฐ ถิ่นผาสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลลิ่นถิ่น รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พร้อ